Benefits of Being Share Member

Home / Benefits of Being Share Member

शेयर सदस्यताका फाइदाहरु:
०१. सरोकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. सहकारी संस्था भएको कारण यो कसैको एकल र निजी संस्था होइन । दर्ता गर्दाको बखत २९ जना मालिकहरु थिए भने आहिले सम्म जम्मा ३,००० जना शेयर सदस्य रहेका छन् । यिनीहरू संस्थाको धेरै मालिकहरु मध्येकाे एउटा मालिक हो ।
०२. सरोकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले शेयर बिक्री कार्य खुला राखेर लगानीको अवसर सृर्जना गरेको छ ।
०३. वार्षिक शेयर लाभाशंको लाभ प्राप्तीका लागि
०४. अति आवश्यक परे कर्जा सुविधा पराप्त गर्नका लागि
०५. संस्था द्वारा प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सहयोग जस्तै आपतकालीन आर्थिक सहयोग, इन्सुरेन्स र मेडिकल सहयोगको र अन्य आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नका लागि ।
०६. शेयर सदस्यहरु संस्थाका रक्षक भएकाले संस्थालाई मार्गदर्शन र सही दिशा दिन
०७. कर्दे अहसन प्राप्तीका लागि
०८. अन्य